Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 441
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

stomatologiýa bölüminiň buhgalteriýasy

stomatologiýa bölüminiň buhgalteriýasy

На русском:

stomatologiýa bölüminiň buhgalteriýasy

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Diş bölüminde buhgalter hasabyny sargyt ediň

  • order

Diş ofisinde buhgalteriýa örän möhümdir! Diş ofisini awtomatlaşdyrmak her bir hünärmen üçin täze mümkinçilikleriň doly sanawyny açar! Stomatologiýa programma üpjünçiligi buhgalter hasabatyny, dolandyryşy we hatda inwentar gözegçiligini goldaýar! Birnäçe ulanyjy birbada stomatologiýa ulgamynda işläp biler. Şol bir wagtyň özünde, "Audit" stomatologiýa bölüminiň amaly bölüminde ulanyjylaryň haýsysynyň bu ýa-da şol ýazgyny goşandygyny ýa-da pozandygyny hemişe bilip bilersiňiz. Diş ofisiniň işi üçin programmanyň kömegi bilen kabul edijiler tölegi çalt kabul edip bilerler. Töleg belli bir baha sanawyna görä edilip bilner, umumy baha sanawy ýa-da arzanladyş ýa-da bonuslar bilen baha sanawy bolup biler. Stomatologiýa gözegçilik programmasy gözlegçiler, diş lukmanlary we tehnikler üçin aýratyn işlemegi üpjün edýär, sebäbi olaryň hersi öz iş ugry bilen işleýär. Mundan başga-da, stomatologiýa bölüminiň işleýiş programmasy her okuw jaýy üçin aýratyn düzülip bilner: klinikanyň nyşanyny esasy penjirede, stomatologiýanyň adyny programmanyň adynda goýup bilersiňiz we öz interfeýs mowzugyňyzy belläp bilersiňiz. Stomatologiýa bölüminiň işine gözegçilik etmek programmasy bilen özbaşdak tanşyp bilersiňiz. Munuň üçin web sahypamyzdaky demo wersiýasyny göçürip alyň we işe başlaň! Diş ofisiniň kompýuter programmasyny halaýarsyňyz, arkaýyn bolup bilersiňiz! Stomatologiýa bölümi bilen işlemek ýönekeý we amatly bolar.