Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 676
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Sport mekdebi üçin maksatnama

Sport mekdebi üçin maksatnama

На русском:

Sport mekdebi üçin maksatnama

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Sport mekdebi üçin programma sargyt ediň

  • order

Dürli programmalar bilen işleýän wagtyňyz, elmydama bulaşmaga mümkinçilik bar we sport mekdebiniň işi kesilip bilner. Biziň hemmämiz sport mekdebiniň ähli hasapçylyk funksiýalaryna eýe boljak sport mekdebiniň bir uniwersal programmasyny gözleýäris. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy, sport edarasynyň işinde ulanmaly köp meseleler bilen işlemek üçin ýörite döredilen sport mekdebidir. Sport mekdebini dolandyrmak, tamamlanan her bir çärä aýratyn gözegçilik edip, programmanyň köp aýratynlyklarynyň we funksiýalarynyň kömegi bilen amala aşyrylyp bilner. Sport mekdebiniň programmasyny ulanmagyň aňsatlygy ýönekeý interfeýsde. Diňe 3 esasy goýmany ulanjak ýeriňiz: Modullar, kataloglar we hasabatlar. Sport mekdebini awtomatlaşdyrmak öňe tarap uly ädimdir. Mekdepde hereketleriňizi hemişelik we bir gezekliklere bölüp bilersiňiz, mysal üçin aýlyk maliýe hasabaty. Sport mekdebi bilen işlemek ünsi talap edýär. Maglumatlar bazasyny bir gezek zerur maglumatlar bilen doldursaňyz, islendik meýilnamalary, meýilnamalary ýa-da hasabatlary aňsatlyk bilen dolduryp bilersiňiz. Sport mekdebiniň kompýuter programmasy awtomatlaşdyryldy. Bir gezek ýerine ýetirilen köp hereketler, islendik hasaplamalar ýa-da bir aýlyk sapaklaryň tertibi awtomatiki, elbetde bu wagtyňyzy tygşytlaýar. Bu programmany ulanyp başlanyňyzda sport mekdebine gözegçilik ulgamlaşdyrylar. Sport mekdebiniň ulanylmagy, hereketleriňiziň esasy kömekçisi bolup işlär! Sport mekdebini dolandyrmakda çylşyrymly zat ýok. Sport mekdebiniň programmasyny ýerine ýetirmek üçin ýönekeý, çalt, aňsat, ähliumumy hasapçylyk ulgamy kömek eder!