Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 681
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Stomatologiýada buhgalteriýa

Stomatologiýada buhgalteriýa

На русском:

Stomatologiýada buhgalteriýa

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Stomatologiýada buhgalteriýa sargyt ediň

  • order

Diş klinikalary elmydama gaty meşhurdyr. Öň poliklinikalarda diş lukmanlarynyň hyzmatlary berlen bolsa, indi stomatologiýa ýaly köp sanly lukmançylyk edaralarynyň döremek meýli bar. Diagnostikadan protezlere çenli dürli hyzmatlary hödürleýär. Stomatologiýada buhgalteriýa, işiň özi ýaly. Bu ýerde material hasaby, dermanhana hasaby, işgärleri hasaba almak, hyzmatlaryň bahasyny hasaplamak, işgärleriň aýlygy, dürli görnüşli içerki hasabatlary taýýarlamak we beýleki amallar bu ýerde möhüm rol oýnaýar. Köp diş edaralary buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmak zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Adatça, buhgalteriň wezipeleri ýagdaýa doly gözegçilik etmegi, diňe bir işiniň däl, eýsem beýleki işgärleriň hem wagtyny dolandyrmak ukybyny öz içine alýar. Stomatologiýa buhgalteriniň öz wezipelerini mümkin boldugyça has netijeli ýerine ýetirmegi üçin buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmak zerur bolýar. Häzirki wagtda maglumat tehnologiýasy bazary diş hasapçysynyň işini has amatly edýän köp dürli programma üpjünçiligini hödürleýär. Bu ugurdaky iň oňat programma, alhliumumy Hasap Ulgamy (USU) hasap edilip bilner. Diňe Gazagystanda däl, GDA-nyň beýleki ýurtlarynda-da bazary basyp almaga mümkinçilik berýän birnäçe artykmaçlygy bar. Programma, ulanylyş aňsatlygy, ygtybarlylygy we maglumatlary wizual görkezmek bilen tapawutlanýar. Mundan başga-da, USU-nyň tehniki goldawy ýokary hünär derejesinde amala aşyrylýar. Diş buhgalteriýa programma üpjünçiliginiň bahasy sizi hökman begendirer. Diş klinikasy üçin buhgalter programmasynyň mysalyny ulanyp, USU-nyň käbir mümkinçiliklerine seredeliň.