Vlerësim: 4.9. Numri i organizatave: 35
rating
Vendet: Të gjithë
Sistemi operativ: Windows, Android
Grupi i programeve: USU software
Qëllim: Automatizimi i biznesit

Kontabiliteti në logjistikë

Vëmendje! Ju mund të jeni përfaqësuesit tanë në vendin tuaj!
Ju do të jeni në gjendje të shisni programet tona dhe, nëse është e nevojshme, të korrigjoni përkthimin e programeve.
Na dërgoni me email në info@usu.kz
Kontabiliteti në logjistikë

Kjo video mund të shikohet me titra në gjuhën tuaj.

Shkarkoni versionin demo

  • Shkarkoni versionin demo

Kur filloni programin, mund të zgjidhni gjuhën.


Choose language

Mimi i softverit

monedhë:
JavaScript është fikur

Porositni një llogari në logjistikë

  • order

Asnjë ndërmarrje nuk mund të funksionojë me sukses pa një sistem të vendosur në mënyrë efikase të kontabilitetit për të gjitha kontrollet e proceseve, për punën e kryer, për lëvizjet e magazinës dhe shpenzimet e bëra. Si çdo organizatë tjetër, një kompani logjistike ka specifikat e veta të veprimtarisë, së cilës programi USU-Soft i përshtatet pa probleme. Me ndihmën e këtij programi, llogaritja në logjistikë do të kthehet nga një procedurë e mundimshme dhe komplekse në një mjet të analizave gjithëpërfshirëse, optimizimit dhe përmirësimit të proceseve ekzistuese organizative.

Logjistika, llogaritja e së cilës kërkon vendosjen e ndryshimeve të të dhënave në kohë reale, ka nevojë për azhurnim të vazhdueshëm të informacionit dhe gjurmim në secilën fazë të ekzekutimit të porosisë. Aplikacioni USU-Soft siguron azhurnimin e të dhënave aktuale falë seksionit të Drejtorive të programit. Ky bllok përmban informacione të renditura në dosje: Ruajtja e parave rregullimet financiare; duke përdorur dosjen Klientët, ju mund të gjurmoni kthimin e reklamave dhe të kryeni analitikë të marketingut; Organizatat përmbajnë të gjitha degët dhe një listë të punonjësve të ndërmarrjes; gjithashtu ka informacion të detajuar mbi proceset e biznesit dhe fushat e veprimtarisë, standardet e konsumit të karburantit, koston e shërbimeve të transportuesve të palëve të treta. Seksioni i Drejtorive ju lejon të arrini automatizimin e analizës së të dhënave dhe të gjitha llojet e llogaritjeve në kontabilitetin logjistik, duke kontribuar në korrektësinë e të dhënave dhe eliminimin e gabimeve të qenësishme në operacionet manuale të kontabilitetit. Kontabiliteti i magazinës luan një rol të rëndësishëm në logjistikë, dhe programi i propozuar i kontrollit të logjistikës ndihmon në ngritjen e shpejtë të operacioneve të magazinës dhe plotësimin në kohë të magazinave me pjesë rezervë për flotën e automjeteve. Kontabiliteti transparent lehtësohet gjithashtu nga sistemi elektronik i menaxhimit dhe miratimit të dokumentit, në të cilin të gjithë personat përgjegjës njoftohen për mbërritjen e shënimeve të reja të shërbimit dhe monitorojnë kohën e caktimit. Kështu, organizimi i procedurave të brendshme të kompanisë është duke u përmirësuar.

Programi i kontabilitetit të shërbimeve të logjistikës ju lejon të krijoni një punë efektive me klientët duke mbajtur një bazë të të dhënave të klientëve, duke krijuar kërkesa për transport, ndjekjen e performancës, si dhe kontrollimin e marrjes së fondeve. Puna e menaxherëve nën mbikëqyrjen e ngushtë të menaxhmentit i bën shërbimet e transportit shumë më të mira dhe i jep kompanisë një avantazh konkurrues. Kontabiliteti i klientëve në logjistikë me ndihmën e sistemit USU-Soft të kontrollit të logjistikës është më i lehtë dhe më i shpejtë, ndërsa ju merrni shumë mjete për të punuar në bazën e të dhënave CRM. Seksioni i Raporteve ju lejon të shkarkoni raporte financiare dhe të menaxhimit mbi shërbimet e ofruara, kostot e bëra, rikuperimin e kostove, kontrollin e inventarit dhe përfitimin. Raportet mund të përmbajnë grafikë dhe diagrame vizuale dhe mund të gjenerohen për çdo periudhë. Kontabiliteti në logjistikë ofron një gamë të gjerë mundësish për një analizë gjithëpërfshirëse të biznesit, përfshirë në kontekstin e secilës njësi transporti. Një avantazh i veçantë i softuerit është aftësia për të monitoruar vazhdimisht progresin e mirëmbajtjes: çdo automjet në flotë ka statusin e tij dhe datat e planifikuara të mirëmbajtjes, nevoja për të cilën paralajmërohet nga programi i menaxhimit të logjistikës. Kështu, programi i llogaritjes logjistike siguron mirëmbajtjen dhe kontrollimin në kohë të gjendjes së automjeteve, si dhe disponueshmërinë e pajisjeve efikase për ekzekutimin e rregullt të porosive.

Sistemi i kontabilitetit në logjistikë është një mjet jashtëzakonisht efektiv për të zbatuar planet e ndërmarrjes dhe për të përmirësuar proceset dhe rregulluar cilësinë e shërbimeve. Softueri i llogaritjes logjistike vendos të gjitha operacionet në rregull, dhe klientët tuaj patjetër do të jenë të kënaqur me shërbimet tuaja! Një skemë vizuale e punës ju jep një pasqyrë të plotë të proceseve në vazhdim: një rrugë e hollësishme për çdo transport, gatishmëria e automjetit, pikat e dërgesës dhe shkarkimit, performuesit e caktuar, llogaritjen e itinerarit dhe të gjitha shpenzimet, si dhe disponueshmërinë e faturave të parave të gatshme nga klienti. Programi i kontrollit të logjistikës siguron zhvillimin e një politike financiare kompetente për shkak të analizës së flukseve të parave në mënyrë të vazhdueshme dhe vlerësimit të efektivitetit të vendimeve të menaxhimit. Softueri i vetëm i punës i të gjitha departamenteve dhe divizioneve ju lejon të mbani përgjegjësi të lartë dhe të konsolidoni të dhënat operacionale në të gjithë kompaninë.

Për shkak të fleksibilitetit të cilësimeve të sistemit, softueri është i përshtatshëm për çdo lloj organizate dhe përshtatet me specifikat e aktivitetit. Kontabiliteti i magazinës USU-Soft ndihmon në plotësimin me kohë të inventarit dhe ruajtjen e artikujve në vëllim të mjaftueshëm. Ju merrni një listë të informacionit gjithëpërfshirës për secilën njësi transporti: numrat, markat, pronarët, kapacitetin mbajtës; është gjithashtu e mundur të ngarkoni dokumente, përfshirë pasaportat teknike. Softueri kujton kohën e zëvendësimit të dokumenteve për transport në përputhje me rregullat e përcaktuara. Ruajtja e versioneve elektronike të dokumenteve të ndryshme është gjithashtu e mundur në sistem (kontrata, formularë porosie, fatura, karta karburanti), si dhe shkarkimi i tyre i shpejtë. Ju mund të hartoni procedurat e planifikuara të mirëmbajtjes dhe të monitoroni zbatimin e tyre. Analizat e hollësishme të kontabilitetit të magazinës dhe vlerësimi i organizimit të punës së depove sigurisht që do të ndihmojnë shumë.

Ngjyra dhe statusi i ndryshëm i njësive të transportit paraqet qartë një pamje të raportit të automjeteve në riparim dhe të gatshëm për përdorim. Integrimi i informacionit të sistemit të kontabilitetit në faqen e internetit të kompanisë suaj është i disponueshëm, nëse është e nevojshme. Ju gjurmoni secilën makinë: numrin e ndalesave, vendet dhe kohën e parkimit, kilometrazhin ditor për çdo ditë dhe informimin e shpejtë të klientëve. Ju do të jeni në gjendje të krijoni një raport mbi punën e secilit punonjës dhe të vlerësoni performancën dhe aftësinë e tij ose të saj për të përdorur në mënyrë efektive orët e punës.