ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 711
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: USU software
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

କ୍ରୀଡା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ |

ଧ୍ୟାନ! ତୁମେ ତୁମର ଦେଶରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧୀ ହୋଇପାରିବ!
ଆପଣ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅନୁବାଦକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ |
ଆମକୁ info@usu.kz ରେ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ |
କ୍ରୀଡା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ |

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |

ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

  • ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |


Choose language

ସଫ୍ଟୱେର୍ ମୂଲ୍ୟ

ମୁଦ୍ରା:
ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି |

କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |

  • order

କ୍ରୀଡା ସର୍ବଦା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ, କାରଣ ଏହା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ହେବାର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ | ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଯାଏ, ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବସି କାମ କରନ୍ତି | ବିପରୀତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶ୍ରାମ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସକରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ନିୟମିତ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, କ୍ରୀଡା କ୍ଲବ୍, ଜିମ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲୁଛି | ଯେକେହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଖୋଜି ପାରିବେ ଯାହା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ | ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଯୋଜନା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟରେ କିପରି ସଂଗଠିତ କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି | ସାଧାରଣତ the କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର, ସେମାନେ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ |

ଅବଶ୍ୟ, ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରବାହ ଏତେ ବ ows େ ଯେ ସଂଗଠନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବ information ୁଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ସୁବିଧା ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ | । ବେଳେବେଳେ, ଏକ ସୀମିତ ବଜେଟ୍ ସହିତ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ମାଗଣା କ୍ରୀଡା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି | ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏକ ମାଗଣା କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଶା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ | ବେଳେବେଳେ ଏହା ମାଗଣା କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ବିଫଳତା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ | ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ କ୍ଲବ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଗଣା ନୁହେଁ | ତା’ପରେ, ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ | ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାହା ସାଧାରଣତ such ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କରାଯାଏ, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣର ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁପାତ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ସହଜତା |

ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ କ୍ରୀଡା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବ୍ୟାକଅପ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ necessary ାରା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ | USU- ସଫ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଆମ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ developed ାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା | ଏହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଫେସର ସରଳତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା ଏହାର ଅନୁରୂପଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିଥାଏ | ଏହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ କେବଳ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଦେଶର ବଜାରରେ ତଥା ବହୁ ଦୂର ଦେଶରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | USU- ସଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଯେକ needs ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଗଠନ ସହିତ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ନମନୀୟତା ଅଛି |

ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, ମଣିଷ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ | ଆମେ ଅନେକ ଚଲାଇବୁ, ଗତି କରିବୁ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲୁ | ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇଗଲାଣି | ଅନେକ ଲୋକ ଦିନସାରା ଅଫିସରେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ କାମ କରନ୍ତି | ସେମାନେ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ବିତାନ୍ତି, ପ୍ରାୟତ mon ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି | ଏହା କେଉଁ ଆଡକୁ ଯାଏ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ: ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ଗଣ୍ଠି, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ସ Fort ଭାଗ୍ୟବଶତ ,, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହଜ - ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ଥର ଫିଟନେସ୍ କ୍ଲବକୁ ଯିବା ଯଥେଷ୍ଟ (ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ - ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ) ଭୁଲିଯିବା | ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ | ଆଧୁନିକ କ୍ରୀଡା ଶିଳ୍ପରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇପାରିବେ - ଚାଲିବା, ପହଁରିବା, କୁସ୍ତି, ବଡି ବିଲଡିଂ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ | ତୁମ ପାଇଁ କ’ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ | କିମ୍ବା ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ଏକାଥରକେ ଅନେକ ଚାହୁଁଛ? ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ! ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଚାହିଦା କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ | ଭବିଷ୍ୟତରେ, ବ intellectual ଦ୍ଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅଧିକ ଦିନ କାମ କରିବା ପରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀଙ୍କୁ ବାଇପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ | ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର USU- ସଫ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ, ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି |

ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଆମେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବେ, କ୍ରୀଡା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଏକ ମାଗଣା ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦେଖିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ | ଏବଂ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଖୁସି |