ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 883
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: USU software
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ |

ଧ୍ୟାନ! ତୁମେ ତୁମର ଦେଶରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧୀ ହୋଇପାରିବ!
ଆପଣ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅନୁବାଦକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ |
ଆମକୁ info@usu.kz ରେ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ |
ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ |

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |

ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

  • ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |


Choose language

ସଫ୍ଟୱେର୍ ମୂଲ୍ୟ

ମୁଦ୍ରା:
ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି |

ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |

  • order

ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକରେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ବଡ଼ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଜେଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରେ |

ସମ୍ପ୍ରତି, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଯେକ product ଣସି ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉତ୍ପାଦନ ଚକ୍ରର ନିରନ୍ତରତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |

PVC ୱିଣ୍ଡୋ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରେ | ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ କାରକଗୁଡିକର ସ୍ଥାପିତ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ |

ସରଳ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ୍ | ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବିକାଶ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେଫରେନ୍ସ ବହିର ବ୍ୟବହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ |

PVC ୱିଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଧାତୁ ସଂରଚନା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟର ଏକ ବଡ଼ ତାଲିକା ସହିତ ଉଦ୍ୟୋଗର ପରିଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ପାଇଁ ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ |

ଉଦ୍ୟୋଗର ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସୂଚନା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ପସନ୍ଦକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ | ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ - PVC ୱିଣ୍ଡୋ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାଛିବେ | ଉତ୍ତର ସର୍ବଦା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ସଠିକ୍ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ | PVC ୱିଣ୍ଡୋ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିକଟତର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |

ଉତ୍ପାଦନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ technical ଷୟିକ ମାନକ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ପୂରଣ କରିବ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଶିଳ୍ପରେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ କରିବ | ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ | ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ହେଉଛି: ଗୁଣବତ୍ତା, ନିରନ୍ତରତା, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏବଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ |

ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେବଳ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିକାଶକାରୀ ଚୟନ କରନ୍ତି | PVC ୱିଣ୍ଡୋ ଏକ ଜଟିଳ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ, ସମସ୍ତ ୱିଣ୍ଡୋ ଯାଞ୍ଚର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରେ ଯାହା ଦ୍ homes ାରା କେବଳ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଘର ଏବଂ ସଂରଚନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କାରଖାନା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ବଜାରରେ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ପ୍ରତିବର୍ଷ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ଅପୂର୍ବ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ କୃତଜ୍ଞ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତାଲିକା ବ allows ାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |