ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଣନ୍ତୁ |

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇ ପାରିବେ: info@usu.kz
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 118
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: USU software
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |

ଧ୍ୟାନ! ତୁମେ ତୁମର ଦେଶ କିମ୍ବା ସହରରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧୀ ହୋଇପାରିବ!

ଆପଣ ଆମର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କାଟାଲଗ୍ ରେ ଦେଖିପାରିବେ |: ଫ୍ରା ch ୍ଚାଇଜ୍
ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |
ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |

ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |
Choose language

ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍-କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ |

ମୁଦ୍ରା:
ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି |
ଆମ ବ୍ୟବସାୟରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ!
ଆମେ କେବଳ ଉନ୍ନତ ବିଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ |

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି |

 • ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର |
  Bank

  ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର |
 • କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ |
  Card

  କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ |
 • PayPal ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ |
  PayPal

  PayPal ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ |
 • ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ .ଣସି |
  Western Union

  Western Union


ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିନ୍ୟାସକରଣ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |

ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ
ଅର୍ଥନ ical ତିକ | ମାନକ ବୃତ୍ତିଗତ
ମନୋନୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ |
ସମସ୍ତ ଭିଡିଓଗୁଡିକ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |
exists exists exists
ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଲାଇସେନ୍ସ କିଣିବା ସମୟରେ ମଲ୍ଟି-ୟୁଜର୍ ଅପରେସନ୍ ମୋଡ୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ହାର୍ଡୱେୟାରର ସମର୍ଥନ: ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନର୍, ରସିଦ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, ଲେବଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ମେଲିଂର ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର: ଇମେଲ୍, SMS, Viber, ଭଏସ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡାଏଲିଂ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଫର୍ମାଟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭରଣକୁ ବିନ୍ୟାସ କରିବାର କ୍ଷମତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ଟୋଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବାଛିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଟେବୁଲରେ ଡାଟା ଆମଦାନୀ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧାଡିର କପି | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଏକ ସାରଣୀରେ ତଥ୍ୟ ଫିଲ୍ଟର୍ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଧାଡିଗୁଡିକର ଗ୍ରୁପ୍ ମୋଡ୍ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ସୂଚନାର ଅଧିକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାସ୍ତବତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଲୁଚାନ୍ତି | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକାର ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ କିମ୍ବା ସାରଣୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲୁଚାନ୍ତୁ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ସୂଚନା ଯୋଡିବା, ସଂପାଦନ ଏବଂ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଧିକାର ସେଟିଂ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ଖୋଜିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଚୟନ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ବିନ୍ୟାସ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟକୁ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ରିପୋର୍ଟରୁ ତଥ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ କୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟାକଅପ୍ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ଉପଭୋକ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଟ୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists

ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |


ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ମାଗଣା ପ୍ରୟୋଗ ଏକ ବାସ୍ତବତା କି ମାଗଣାରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ କିଛି ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ କି? ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ | ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ହଁ - ଏହା ବାସ୍ତବ ଅଟେ | କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଏବଂ ଏହା ଆଦ good ଭଲ କି? USU ସଫ୍ଟୱେୟାରର ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ଦଳ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ - କେବଳ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ମାଗଣା ହୋଇପାରିବ | ଏହିପରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ ସର୍ବଦା ଏକ ଦେୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ |

USU ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣରେ ସମସ୍ତ ମ basic ଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହାକି ଯେକ business ଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି | ତଥାପି, ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣର ଏକ ସୀମିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଅବଧି ଅଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ | ବିତରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ | ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟର ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିପାରିବେ | ଆପଣ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ପାଇପାରିବେ | ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ କ୍ରୟ କରିବାକୁ, ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟବହାର କରି ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯାହା ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ | ପ୍ରୟୋଗର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ |

ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ | ଏହି ପରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହୁଏ ଯାହା କ transport ଣସି ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ USU ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଡେଭଲପର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ କ୍ରୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମୁଦାୟ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ | କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି | ଏହା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ |

ଯଦି ଆପଣ ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଯ able କ୍ତିକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପୁଳ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବହନ ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ତଥାପି a ସହିତ | ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ରେ ସମସ୍ତ ବିତରଣକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ | କିନ୍ତୁ ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେବଳ ସେଠାରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ |

ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ୟୁଟିଲିଟି ଡାଟାବେସରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ରହିଛି | ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଡାଟାବେସରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ସୂଚନାକୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ପାର୍ସଲ ପ୍ରେରକ, ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣ, ଏହାର ଆକାର, ଓଜନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା | ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ମାଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ, ମାନଚିତ୍ରରେ ବିତରଣର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଠାଇବା ତାରିଖ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ |

ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଏକ ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଭାବରେ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିବ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଅଛି | ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ସକ୍ଷମ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଟରଗୁଡିକର ଅନୁପାତରେ ଯେପରିକି ମୂଲ୍ୟ-ଗୁଣବତ୍ତା, ଏପରିକି ଅଣ-ମୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ଉପଯୋଗିତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡା ହୋଇଛି | USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦଳରୁ ନୂତନ ପି generation ଼ିର ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ log ଣସି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏଜେନ୍ସିର ସଂରଚନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବ |

ମାଗଣା ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ପଠାଣକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ | ଏବଂ USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାଲ ପରିବହନ ପରିବହନ ମାର୍ଗ, ବିତରଣର ପ୍ରକାରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ | ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସେ, ସାମଗ୍ରୀ ଚଳାଇବା ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ | ଏହା ବାୟୁ ପରିବହନ, ରେଳବାଇ, ଟ୍ରକ୍, ଜାହାଜ, କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ପରିବହନ ହେଉ - ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ହେବ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଯେକ any ଣସି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପରିବହନରେ ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବହନ ଏବଂ ବିତରଣକୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଭଳି ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |

ଯଦି ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଶାଖା ନାହିଁ, ଏବଂ ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀର ପରିମାଣ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏକ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍କରଣ କ୍ରୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ କି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଶାଖା ଥିବା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି | ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ୟୁଟିଲିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଆକାରରେ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରିବ |

ମାଗଣା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେବଳ ବ୍ୟବହାରର ସୀମିତ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଆବେଦନର ଏକ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍କରଣ କିଣିବା, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତୁମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇବ | USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏତେ ବହୁମୁଖୀ ଯେ ଏହା ଯେକ any ଣସି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ୟୁଟିଲିଟି ଚଲାଇବ, ତୁମକୁ ସିଷ୍ଟମରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ପ୍ରାଧିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରିସେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ର ଏକ ପସନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପର୍ସନାଲାଇଜେସନ୍ ଥିମ୍ ବାଛିବା ପରେ, ଅପରେଟର୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ପସନ୍ଦକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ | ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାଧିକରଣ ସମୟରେ, ସବୁକିଛି ପରେ ପୁନର୍ବାର ବିନ୍ୟାସ କରିବାର କ is ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେଟିଂ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ |

ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଦେୟଯୁକ୍ତ, ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ରୟ କରିବା ଭଲ ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | USU ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ସୂଚନା ଉପଯୁକ୍ତ ଫୋଲ୍ଡରରେ ସେଭ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗ୍ରହର ସୂଚନା ପାଇବା ସହଜ ଅଟେ | ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଏକ ମେଲିଂ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ | ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଚୟନ କରିବା ଏବଂ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ରେକର୍ଡ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ | ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ manner ଙ୍ଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ |

ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ | ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ସ୍ଥଗିତ ନକରି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | USU ସଫ୍ଟୱେର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଦେଇ, ଆପଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ବ ated ୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି |

ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାକୁ ଆପଣ USU ସଫ୍ଟୱେୟାରର ୱେବସାଇଟରେ ଏକ ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଆକାରରେ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ଏକ ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଡିଭାଇସ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯାହା ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହା କାମ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ | ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କ compl ଣସି ଜଟିଳତା ବିନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଅନୁପ୍ରୟୋଗର ଏକ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍କରଣ କ୍ରୟ କରିବାକୁ, ଦୟାକରି ଆମ କମ୍ପାନୀର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ |