ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଣନ୍ତୁ |

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇ ପାରିବେ: info@usu.kz
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 660
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: USU software
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

କ୍ୟୁରିଅର୍ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ |

ଧ୍ୟାନ! ତୁମେ ତୁମର ଦେଶ କିମ୍ବା ସହରରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧୀ ହୋଇପାରିବ!

ଆପଣ ଆମର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କାଟାଲଗ୍ ରେ ଦେଖିପାରିବେ |: ଫ୍ରା ch ୍ଚାଇଜ୍
କ୍ୟୁରିଅର୍ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ |
ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |

ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |
Choose language

ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍-କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ |

ମୁଦ୍ରା:
ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି |
ଆମ ବ୍ୟବସାୟରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ!
ଆମେ କେବଳ ଉନ୍ନତ ବିଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ |

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି |

 • ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର |
  Bank

  ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର |
 • କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ |
  Card

  କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ |
 • PayPal ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ |
  PayPal

  PayPal ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ |
 • ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ .ଣସି |
  Western Union

  Western Union


ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିନ୍ୟାସକରଣ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |

ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ
ଅର୍ଥନ ical ତିକ | ମାନକ ବୃତ୍ତିଗତ
ମନୋନୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ |
ସମସ୍ତ ଭିଡିଓଗୁଡିକ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |
exists exists exists
ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଲାଇସେନ୍ସ କିଣିବା ସମୟରେ ମଲ୍ଟି-ୟୁଜର୍ ଅପରେସନ୍ ମୋଡ୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ହାର୍ଡୱେୟାରର ସମର୍ଥନ: ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନର୍, ରସିଦ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, ଲେବଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ମେଲିଂର ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର: ଇମେଲ୍, SMS, Viber, ଭଏସ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡାଏଲିଂ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଫର୍ମାଟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭରଣକୁ ବିନ୍ୟାସ କରିବାର କ୍ଷମତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ଟୋଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବାଛିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଟେବୁଲରେ ଡାଟା ଆମଦାନୀ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧାଡିର କପି | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଏକ ସାରଣୀରେ ତଥ୍ୟ ଫିଲ୍ଟର୍ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଧାଡିଗୁଡିକର ଗ୍ରୁପ୍ ମୋଡ୍ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ସୂଚନାର ଅଧିକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାସ୍ତବତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଲୁଚାନ୍ତି | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକାର ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ କିମ୍ବା ସାରଣୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲୁଚାନ୍ତୁ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ସୂଚନା ଯୋଡିବା, ସଂପାଦନ ଏବଂ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଧିକାର ସେଟିଂ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ଖୋଜିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଚୟନ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ବିନ୍ୟାସ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟକୁ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ରିପୋର୍ଟରୁ ତଥ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ କୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟାକଅପ୍ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ଉପଭୋକ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଟ୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists

କ୍ୟୁରିଅର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହିସାବ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |


କ୍ୟୁରିଅର୍ ସେବାଗୁଡିକର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମହତ୍ importance ପୂର୍ଣ, ଯେହେତୁ ସେଗୁଡିକ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରମିକ - କ୍ୟୁରିଅର୍ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରାଯାଇଥାଏ | ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବାଗୁଡିକର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଗୁଣ କ୍ୟୁରିଅର୍ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିତରଣ ବେଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ମତାମତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ | ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟତୀତ, କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ହିସାବ ବିଷୟରେ ଭୁଲିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ | କ୍ୟୁରିଅର୍ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, ଅର୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ତଥ୍ୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ | ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋରିଅରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | କ୍ୟୁରିଅର କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିତରଣ, ଯଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଯାହାର ମତାମତ କ୍ୟୁରିଅର୍ ସେବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ | ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଏବଂ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ସହିତ କ୍ୟୁରିଅର୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ |

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସକରାତ୍ମକ ମତାମତ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏକ ମହତ୍ impact ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଲାଭ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ତରକୁ ସକରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ | ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅନ-ସାଇଟ୍ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କ୍ୟୁରିଅର୍ମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଜଟିଳ | ଅର୍ଡରଗୁଡିକର ବୃହତ ପ୍ରବାହ ହେତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ | ସମ୍ପ୍ରତି, ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକର ବଜାର କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ | କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନବ ଶ୍ରମର ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ଅନେକ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଅପରେସନ୍ ର କ୍ରମାଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତତା ସଠିକତା ଏବଂ ତ୍ରୁଟି କରିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସମ୍ଭାବନା | କ୍ୟୁରିଅର୍ମାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ, ସମାଧାନ କରିବାକୁ, ମଜୁରୀ ହିସାବ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଡାଟାବେସ୍ କୁ ଅର୍ଡର ଡାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବ | ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବାଗୁଡିକର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାର୍କେଟିଂ ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |

ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକ ତୁମ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ | USU- ସଫ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ଖାତିର ନକରି ଯେକ company ଣସି କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରେ | ପରିବହନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ କ୍ୟୁରିଅର୍ ସେବା ମଧ୍ୟରେ USU- ସଫ୍ଟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ବିକାଶ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ଗଠନ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପସନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି | USU ସଫ୍ଟୱେୟାରର ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତୁମର କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରେ ନାହିଁ |

ୟୁଏସୟୁ-ସଫ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରେ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରେ | କ୍ୟୁରିଅର୍ମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ, USU- ସଫ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ ଏବଂ କ୍ୟୁରିଅର୍ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଜାୟ ରଖିବା, କ୍ୟୁରିଅର୍ ପରିଚାଳନା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟୁରିଅର୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିତରଣର ସମୟ ଏବଂ ଗତି ରେକର୍ଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଡର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଡାଟାବେସ୍ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୂଚନା ଗଚ୍ଛିତ ହେବ | ଏହିପରି, ମାର୍କେଟିଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ଅଛି |

USU- ସଫ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିନିଯୋଗ! ଏହାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଏହାର ଏକ ମନୋନୀତ ଡିଜାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଛି | ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ | ଏହାର ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଟାଇମର୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ବିତରଣରେ କେତେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି | ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରେରଣକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଡର, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଏକ ଉତ୍ତମ ହିସାବ କରିପାରିବେ | ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ ଗବେଷଣା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗଣନା, ଯାନ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ, କ୍ୟୁରିଅର୍ ପାଇଁ ମାର୍ଗର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚୟନ ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗର କିଛି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |

ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାଗଣା ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରନ୍ତୁ | ଏହା ଆମ ୱେବସାଇଟରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିବ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆମ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ ଯେ ସିଷ୍ଟମ୍ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ବିକାଶକୁ ସହଜ କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଖାଇବାକୁ | USU- ସଫ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ଏହାର ସରଳ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୂଚନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ଶିଖିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ | ପରିଚାଳନା ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଶାଖା, ଟର୍ମିନାଲ୍, ଗୋଦାମ ଘର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ | ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଏକକ ସୂଚନା ନେଟୱାର୍କରେ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ | କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବଜେଟରୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶକୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆକଳନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ | ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ମାନେ ସିଫ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଉଦ୍ୟୋଗର ଯେକ Any ଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି |