ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଣନ୍ତୁ |

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇ ପାରିବେ: info@usu.kz
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 496
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: USU software
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ପରିବହନର ହିସାବ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |

ଧ୍ୟାନ! ତୁମେ ତୁମର ଦେଶ କିମ୍ବା ସହରରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧୀ ହୋଇପାରିବ!

ଆପଣ ଆମର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କାଟାଲଗ୍ ରେ ଦେଖିପାରିବେ |: ଫ୍ରା ch ୍ଚାଇଜ୍
ପରିବହନର ହିସାବ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |
ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |

ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |
Choose language

ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍-କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ |

ମୁଦ୍ରା:
ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି |
ଆମ ବ୍ୟବସାୟରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ!
ଆମେ କେବଳ ଉନ୍ନତ ବିଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ |

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି |

 • ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର |
  Bank

  ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର |
 • କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ |
  Card

  କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ |
 • PayPal ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ |
  PayPal

  PayPal ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ |
 • ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ .ଣସି |
  Western Union

  Western Union


ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିନ୍ୟାସକରଣ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |

ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ
ଅର୍ଥନ ical ତିକ | ମାନକ ବୃତ୍ତିଗତ
ମନୋନୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ |
ସମସ୍ତ ଭିଡିଓଗୁଡିକ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |
exists exists exists
ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଲାଇସେନ୍ସ କିଣିବା ସମୟରେ ମଲ୍ଟି-ୟୁଜର୍ ଅପରେସନ୍ ମୋଡ୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ହାର୍ଡୱେୟାରର ସମର୍ଥନ: ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନର୍, ରସିଦ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, ଲେବଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ମେଲିଂର ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର: ଇମେଲ୍, SMS, Viber, ଭଏସ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡାଏଲିଂ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଫର୍ମାଟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭରଣକୁ ବିନ୍ୟାସ କରିବାର କ୍ଷମତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ଟୋଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists exists
ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବାଛିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଟେବୁଲରେ ଡାଟା ଆମଦାନୀ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧାଡିର କପି | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଏକ ସାରଣୀରେ ତଥ୍ୟ ଫିଲ୍ଟର୍ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଧାଡିଗୁଡିକର ଗ୍ରୁପ୍ ମୋଡ୍ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ସୂଚନାର ଅଧିକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାସ୍ତବତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଲୁଚାନ୍ତି | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists exists
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକାର ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ କିମ୍ବା ସାରଣୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲୁଚାନ୍ତୁ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ସୂଚନା ଯୋଡିବା, ସଂପାଦନ ଏବଂ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଧିକାର ସେଟିଂ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ଖୋଜିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଚୟନ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ବିନ୍ୟାସ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟକୁ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ରିପୋର୍ଟରୁ ତଥ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ କୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟାକଅପ୍ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists
ଉପଭୋକ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଟ୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | exists

ଏକ ହିସାବ ଏବଂ ପରିବହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |


ଆମର USU- ସଫ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ! ପରିବହନର ସଂଗଠନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଏକକ ସୂଚନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀରୁ କରାଯାଇଥାଏ | କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ଏକକ ବ techn ଷୟିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଂଶ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ | ପରିବହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଉଭୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅର୍ଡର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏବଂ ଅର୍ଡରଗୁଡିକ କିପରି ଏକୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ | ପରିବହନ ପରିଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ | ପରିବହନର ହିସାବର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ: ଏହା ମାଲ ପରିବହନ ଯାନ ପରିଚାଳନା, ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ, ରେଳ ଇତ୍ୟାଦି ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରେ |

ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ପରିବହନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି | ପରିବହନ ପରିଚାଳନା କମ୍ପାନୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ପରିବହନର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ଯେକ any ଣସି ପରିଚାଳକଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସଂଗଠନର ଆୟ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ସମ୍ମାନ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ!

ପରିବହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ | ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅନୁପ୍ରୟୋଗରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସେଟ୍ ଅଛି | ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ସେବାଗୁଡିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ | ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ସହିତ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେପରିକି ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି | ଏହା ତୁମ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା ସହିତ ବ meetings ଠକ ଏବଂ ବୁ plan ାମଣା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | USU- ସଫ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପରିବହନ ପରିଚାଳନା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ କେବେବି ଅବହେଳିତ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି: ପ୍ରାଥମିକ, ଅଗ୍ରଗତି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସମାପ୍ତ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଆପଣ ଅନେକ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯୋଡିପାରିବେ | ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟ୍ରାଫିକର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂରେ ବିଭିନ୍ନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଗଠନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ପ୍ରୟୋଗ, ଚୁକ୍ତିନାମା ଇତ୍ୟାଦି | ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସଫ୍ଟୱେର୍ ରିପୋର୍ଟ ପରିଚାଳନାକୁ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ପରିଚାଳନା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ସଂସ୍ଥାପନ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ |

USU- ସଫ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ସାଂଗଠନିକ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ | ପରିବହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ଥାପନ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଅଧିକ ସଫଳ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ | ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକର ସାଧାରଣ ସେଟ୍ ସହିତ ଯୋଡିବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ | ଆପଣ ଆମ ୱେବସାଇଟରୁ ମାଗଣାରେ ଥିମେଟିକ୍ ଯୋଜନା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ | ପରିବହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରିପୋର୍ଟିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଏକ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ | ଆମର ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ | ଏହିପରି ଉନ୍ନତ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଦାୟିତ୍ and ଏବଂ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ | ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ! ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିଚାଳନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗର ରଣନ development ତିକ ବିକାଶ ଅଧିକ ସଫଳ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଏ | ସାମଗ୍ରୀର Excel ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସାୟ ପରିମାଣ ସହିତ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ପୁରୁଣାକାଳିଆ | ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସୂଚନା ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଏହାକୁ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |

ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତା ଯୋଡିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ | ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପରିବହନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟୋଗର ଆର୍ଥିକ ପାର୍ଶ୍ of ର ହିସାବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କ financial ଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜରେ କରିପାରିବେ | ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି! ଆମ ୱେବସାଇଟରୁ ଏକ ମାଗଣା ଡେମୋ ଭର୍ସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ |

ପରିଚାଳନା କେବଳ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଧୁନିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଛି | ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଏକୀକରଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭିଡିଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଯାନ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରେ | ଗୋଦାମରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ଏକୀକରଣ ଚୋରୀକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ପିବିଏକ୍ସ ସହିତ ସଂଯୋଗ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଟେ | ମାଲ ପରିବହନ ମାର୍ଗଗୁଡିକ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଙ୍କାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କାରକଗୁଡିକର ମିଶ୍ରଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ - ସମୟ, ପଠାଇବା ପ୍ରକାର, ପରିବହନ ଆବଶ୍ୟକତା, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା | ଆମ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଠାଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ | ଡିସପେକ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଭ ge ଗୋଳିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ରାସ୍ତାରେ ମାଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ | ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମାର୍ଗ, ସମୟ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ନାହିଁ | ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସେବାଗୁଡିକର ଖର୍ଚ୍ଚ, ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ହିସାବ କରେ | ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଏହା ସମ୍ଭବ |

ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେକ any ଣସି ବ technical ଷୟିକ ଗଣନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, କାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀଗୁଡିକ ସହଜରେ ଗଠିତ ହେବ | ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ କାରଖାନା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକ any ଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫାଇଲରେ ରେଫରେନ୍ସ ସୂଚନା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଏହାକୁ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଯୋଡିପାରିବେ |