ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଣନ୍ତୁ |

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇ ପାରିବେ: info@usu.kz
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 565
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: USU software
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ହିସାବ

ଧ୍ୟାନ! ତୁମେ ତୁମର ଦେଶ କିମ୍ବା ସହରରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧୀ ହୋଇପାରିବ!

ଆପଣ ଆମର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କାଟାଲଗ୍ ରେ ଦେଖିପାରିବେ |: ଫ୍ରା ch ୍ଚାଇଜ୍
ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ହିସାବ

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |

ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

  • ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |


Choose language

ସଫ୍ଟୱେର୍ ମୂଲ୍ୟ

ମୁଦ୍ରା:
ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି |

ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |


ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ଏକ ଲଗବୁକ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଲଗବୁକ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୁଏତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଦ daily ନିକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ | ସ Fort ଭାଗ୍ୟବଶତ ,, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି | ଏହି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଦ daily ନିକ ହିସାବ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ | ଏବଂ, ସେହି ସମୟରେ, ଏହା ଏକ ନିତ୍ୟକର୍ମ ହୋଇଯାଏ ଯାହା କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତର କ time ଣସି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ | ଆମେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆକାଉଣ୍ଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ - ଏହା ହେଉଛି USU- ସଫ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ | ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଏକ ମାନୁଆଲ୍ ଲଗବୁକ୍ ର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଅନୁରୂପ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି | ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହିପରି, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ହିସାବ କିମ୍ବା ରୋଗୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ଏକ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାହାଯ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ | ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ସମୟ ଏବଂ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି |

ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ; ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେବାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କାରବାର କରିବେ, ନିଯୁକ୍ତିର ସମୟ ଏବଂ ତାରିଖ | ସେଥିରେ ଯୋଗ କରିବା, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚୀତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାମଗ୍ରୀର ରେକର୍ଡ ରଖେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଗୋଦାମରୁ ଲେଖେ | ସଫ୍ଟୱେର୍ଟି ଟେଲିଫୋନି ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ | ଏଥିସହ, USU- ସଫ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗର ନିରାକରଣ, ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀଗୁଡିକର ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଲଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଦାନ୍ତର ମାନଚିତ୍ର, ଯାହା ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନ୍ତକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ଟେକ୍ନିସିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି | USU- ସଫ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲଗବୁକ୍ ରଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ରେକର୍ଡ ବଦଳାଇବା ଏବଂ ବିଲୋପ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୀମିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହିପରି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ | ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେଉଛି ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ଏକ ନୂତନ ପି generation ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ବିକାଶର ସ୍ତରକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ |

'ପ୍ରି-ପଞ୍ଜୀକରଣ' ରିପୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ସମୟରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୂଚନା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି | ଯେହେତୁ ନିଯୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ବେଳେବେଳେ ality ତୁକାଳୀନତା କିମ୍ବା କିଛି ଛୁଟିଦିନ ଏବଂ ସହର ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ, ତେଣୁ ନମୁନାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଅଧିକ ସୂଚକ ଅଟେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ (ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାସ ପରି ମାସ) ବର୍ତ୍ତମାନର ଦିନ ଫଳାଫଳ ସାରଣୀରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କେତେ ଆଗରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇଛି - ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା, ଏବଂ ବ୍ରାକେଟ୍ ରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପରିଦର୍ଶନ) | ଟେବୁଲ୍ ତଳେ ଥିବା ଗ୍ରାଫ୍ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସମୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ବଦଳିଯାଏ | 'ସ୍ଥିତି' ଫିଲ୍ଟରରେ, ଆପଣ କେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହୀ ତାହା ଚୟନ କରିପାରିବେ - 'ପ୍ରାଥମିକ ପରିଦର୍ଶନ' କିମ୍ବା 'ବାରମ୍ବାର ପରିଦର୍ଶନ' | ଉଦାହରଣ ସ୍ .ରୁପ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପଦୋନ୍ନତି ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ନୂତନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ - ତେବେ 'ପ୍ରାଥମିକ ପରିଦର୍ଶନ' ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ (ପ୍ରାଥମିକ ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ appointment ଣସି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି)

ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ରେକର୍ଡ ଟେମ୍ପଲେଟଗୁଡିକ ତୁମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ରେକର୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଏଥିସହ, ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ସମାନ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ରେକର୍ଡ ପୂରଣ କରନ୍ତି | ଆୟୁର୍ବେଦିକ ରେକର୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ସହଜ କରିବାକୁ, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ 'ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍' ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିନ୍ୟାସ କରେ | ମନୋନୀତ ନିରାକରଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଉପଯୁକ୍ତ 'ଅଭିଯୋଗ', 'ଆନାମେନିସ୍' ଇତ୍ୟାଦି ଫିଲ୍ଟର୍ କରେ | ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ ସଂପାଦନ କରିପାରିବେ | ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସେ, ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା (ଅଭିଯୋଗ, ନିରାକରଣ, ଦାନ୍ତ ଏବଂ ପାଟି ଅବସ୍ଥା) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇପାରିବ | ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ | ଚିକିତ୍ସାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ହେଉଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ / କିମ୍ବା ମହଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଦିଗଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ | ଏହା ଚିକିତ୍ସା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା ସହିତ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରେ | ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଗମତା ବୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର USU- ସଫ୍ଟ ଉନ୍ନତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଆପଣ ପାଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ |