ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 707
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: USU software
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ବିୟୁଟି ସେଲୁନ୍ ପରିଚାଳନା

ଧ୍ୟାନ! ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରତିନିଧୀ ଖୋଜୁଛୁ!
ଆପଣଙ୍କୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ସର୍ତ୍ତରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡିବ |
ଆମକୁ info@usu.kz ରେ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ |
ବିୟୁଟି ସେଲୁନ୍ ପରିଚାଳନା

ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

  • ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

Choose language

ସଫ୍ଟୱେର୍ ମୂଲ୍ୟ

ମୁଦ୍ରା:
ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି |

ଏକ ବିୟୁଟି ସେଲୁନ୍ ପରିଚାଳନା ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |

  • order

ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏକ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଲୁନ୍ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରକ୍ରିୟା | ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ପରି, ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ସଂଗଠନ, ଆଚରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାହ ପରିଚାଳନା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ | ଏକ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଲୁନ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକ (ମୁଖ୍ୟତ stud ଷ୍ଟୁଡିଓ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ) ଅନେକ ସମୟରେ ତ୍ରୁଟି ଘଟାଇଥାଏ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ଅଭାବରୁ ସଂଗୃହିତ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ତଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ | ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେଲୁନର ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ତଥା ପରିଚାଳନା, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କର୍ମଚାରୀ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ତାଲିମ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମୟ ଅଭାବର ଏହା ଏକ କାରଣ ହୋଇଯାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ଏବଂ ଉପକରଣ ହେବ | ବିୟୁଟି ସେଲୁନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ କର୍ମଚାରୀ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହାର ତାଲିମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ) ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଲୁନ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜରେ ଏକ ବିୟୁଟି ସେଲୁନ୍ରେ ସାମଗ୍ରୀ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେଲୁନ୍ ଉପରେ ସମୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିବ | ସ program ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରି | USU ବିୟୁଟି ସେଲୁନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ: ଏକ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଲୁନ୍, ଏକ ବିୟୁଟି ଷ୍ଟୁଡିଓ, ନେଲ ସେଲୁନ୍, ଏକ ସ୍ପା ସେଲୁନ୍, ଏକ ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର, ସୋଲାରିୟମ୍, ଏକ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଏକ ମସାଜ୍ ସେଲୁନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଲୁନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଜାଖସ୍ତାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଏସ୍ ଦେଶରେ ନିଜକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି | USU ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ସମାନ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ବଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ସରଳତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ସହଜତା | ଏକ ଅତି ସୁବିଧାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ତୁମ ସେଲୁନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଏକ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପରିଚାଳନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭାବରେ USU ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଶାସକ, ବିୟୁଟି ସେଲୁନ୍ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁବିଧା ହେବ | କମ୍ପାନୀର ବିକାଶ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆକଳନ କରି ସିଷ୍ଟମର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଏହା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରିପୋର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି | ୟୁଏସୟୁ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଲୁନ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସେଲୁନ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ, କାରଣ ଏହା ସନ୍ତୁଳିତ ପରିଚାଳନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଭିତରକନିକାକୁ ବଦଳାଇବା, ସେବାଗୁଡିକର ଏକ ନୂତନ ପରିସର, ଟ୍ରେନ୍ କର୍ମଚାରୀ ଇତ୍ୟାଦି) | ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ବିୟୁଟି ସେଲୁନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ସୂଚନାର ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଏକ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡିଓର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହି କ skills ଶଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ପାଇଁ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୃଦ୍ଧି) |